Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Globen Barn- och ungdomsmedicinska mottagning är en specialistmottagning. Här hjälper vi barn mellan 0-17 år. Vi tar emot barn och ungdomar som kommer till oss på remiss vanligen från BVC, skola eller vårdcentral. Om ditt barn inte har en remiss och du som vårdnadshavare själv kontaktar oss gör våra barnsjuksköterskor en kvalificerad bedömning av vårdnivån, det vill säga om ni ska komma till oss eller ska hänvisas till en annan vårdinstans. Utifrån bedömningen prioriterar vi hur snart ditt barn behöver få specialistvård.

Vi utför pricktest och lungfunktionstest (spirometri) vid behov. Att ta blodprover på barn görs endast när det finns goda skäl och på barnens villkor.