Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Globen Barn- och ungdomsmedicinska mottagning är en specialistmottagning. Här hjälper vi barn mellan 0-17 år. Vi tar emot barn och ungdomar som kommer till oss på remiss vanligen från BVC, skola eller vårdcentral. Om ditt barn inte har en remiss och du som vårdnadshavare själv kontaktar oss gör våra barnsjuksköterskor en kvalificerad bedömning av vårdnivån, det vill säga om ni ska komma till oss eller ska hänvisas till en annan vårdinstans. Utifrån bedömningen prioriterar vi hur snart ditt barn behöver få specialistvård.

Vi utför pricktest och lungfunktionstest (spirometri) vid behov. Att ta blodprover på barn görs endast när det finns goda skäl och på barnens villkor.

Från hösten 2020 har våra barnallergologer och barnallergisjuksköterskor startat upp behandling med  allergivaccinationer (AIT) på Globen BUMM.

Vi erbjuder initialt vaccinationer för björk, gräs- och kvalster för barn med svåra allergier med otillräcklig effekt av vanliga allergimediciner.

För mer information om allergivaccinationer se 1177.se

Remiss
Remiss från vårdcentral och andra mottagningar. Om du/ditt barn redan har en pågående behandling och vill byta mottagning till oss så går det också bra. För mer information är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-557 64 500, mån-fred 07-11.
www.globenbumm.se