Barnastma och barnallergi

Våra barnallergologer Petra Verbovszki, Mirja Vetander, Sofia Tägtström är barnallergologer. De har även barnlungsjukdomar och astma som specialintresse. Vi utför pricktest och lungfunktionstest (spirometri) vid behov. Att ta blodprover på barn görs endast när det finns goda skäl och på barnens villkor.