Vården hos oss

Barnläkarmottagning

Globen BUMM är en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning där du kan få professionell hjälp för ditt barn. Vi är ett team av specialister, barnläkare, barnsjuksköterskor, undersköterska, legitimerade psykologer och verksamhetssamordnare med mångårig erfarenhet inom barn- och ungdomssjukvård.

Vi hjälper barn och ungdomar från 0 till 17 år med frågor där barnmedicinsk kompetens behövs.

För de barn under 1 år som redan går på mottagningen kan vi, om tid finns, erbjuda akuttider för bedömning av till exempel astma. Dessa tider bokas samma dag.

AD(H)D-utredning och medicinsk behandling

Neuropsykiatriska utredningar utförs i team, det vill säga barnläkare och legitimerade psykologer går igenom underlaget från förskolan/BVC och träffar barnet och familjen. Efter psykologtester och eventuell konsultation med logoped/arbetsterapeut/sjukgymnast diskuterar teamet hela utredningen och gör en sammanfattande bedömning.

Utredningsteamet består av barnläkare samt legitimerade psykologer.

Remissunderlaget för AD(H)D- utredningar till Globen BUMM ska innehålla:

  • Pedagogisk beskrivning från förskolan/skola
  • Läkarbedömning med omfattande helhetsbeskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund (remiss)
  • Kopia på BVC/skolhälsovårdsjournalen

Själva utredningen består av 5-6 besök hos barnläkare/legitimerad psykolog, sammanlagt under cirka 4-5 veckors tid. Om föräldrarna önskar kan skolan få återlämning av utredningsresultaten hos oss.

Efter genomgången utredning kan vi erbjuda medicinering mot koncentrationssvårigheter om det är aktuell. I nuläget kan vi endast ta emot de patienter som utretts hos oss på Globen BUMM. Våra barnläkare arbetat med dessa frågor i många år och jobbar i team med barnsjuksköterskorna. Medicinering mot koncentrationssvårigheter sker alltid på barnets och föräldrarnas initiativ och ska vara kombinerad med andra psykopedagogiska insatser.