Vanliga frågor

Vad kostar ett besök?
Besök för barn under 18 år är kostnadsfritt. Är man över 18 år så skickas en faktura hem.

Önskar du journalkopior?
En patient har enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) rätt att kostnadsfritt få en kopia av alla personuppgifter om honom eller henne som behandlas av vårdgivaren, så kallat registerutdrag, vilket även omfattar journalkopia. Avgift bör därför i normalfallet inte tas ut för journalkopia till patient. I fall av upprepade förfrågningar från patienten om samma journalkopia får dock avgift tas ut enligt reglerna för utlämnande av allmän handling. För övriga journalkopior gäller att privatpersoner erhåller upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck. Därutöver tillkommer en administrationsavgift på 40 kr. För privatpersoner som begär kopia av egen eller eget barns patientjournal tillämpas en maxavgift på 300 kronor. Det kan ta upp till 30 dagar innan du får dina begärda handlingar. Vi skickar handlingarna till folkbokföringsadressen eller om du föredrar att hämta dessa från mottagningen (mot uppvisande av legitimation). Enklast begär du journalkopior via 1177.

Om ni önskar journalkopior för fortsatt vård på annan mottagningen som inte har Take Care, kan ni be er nya mottagning att rekvirerar journalerna direkt av oss genom att skicka en rekvisition. När vi har mottagit rekvisitionen kommer vi skicka journalkopiorna direkt till den nya mottagningen med rekommenderad post.

Ska man lista sig hos oss?
Nej, barnläkarmottagningarna listar inte sina patienter såsom vårdcentralerna, utan hos oss kan alla söka som behöver bedömning av barnläkare.

Behövs remiss för att komma till Globen BUMM?
Enligt Region Stockholms krav i vårdavtalet för BUMM-mottagningar krävs det remiss för att komma till oss. Remissen måste vara utfärdad av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. För ADHD-utredning krävs remiss från skolhälsovården.

Var måste man bo för att få komma till Globen BUMM?
Det finns inga så kallade upptagningsområden längre utan alla barn och familjer i Stockholms Län kan söka hos oss. Sedan 1 januari 2015 har man som patient även rätt att söka specialistvård över landstingsgränser.

Hur bokar jag tid?
Ring mottagningen på telefontiden och prata med en av våra barnsjuksköterskor 08-557 64 500.

Hur av- och ombokar jag min tid till allmänna barnläkarmottagningen.?
Kontakta oss så snart som möjligt om tiden inte passar tfn 08-557 64 500, knappval 1 avbokning. Ni kan även nå oss via e-tjänster genom 1177 Vårdguiden