Vanliga frågor

     • Vad kostar ett besök?
      Besök för barn under 18 år är kostnadsfritt. Är man över 18 år så skickas en faktura hem.
     • Ska man vara listad hos er?
      Nej, barnläkarmottagningarna listar inte sina patienter såsom vårdcentralerna, utan hos oss kan alla söka som behöver bedömning av barnläkare.
     • Behövs remiss för att komma till Globen BUMM?
      Det finns inget remisstvång utan vi tar hand om alla barn där barnläkarbedömning behövs. Ofta kommer man dock på remiss från vårdcentralen, BVC eller skolläkare. Remiss till neuropsykiatriska utredningar kommer dock som regel från skolhälsovården, där man gjort en första bedömning och samlat all relevant information som krävs. Detta är en allmänt överenskommen riktlinje i hela Stockholm.
     • Var måste man bo för att få komma till Globen BUMM?
      Det finns inga så kallade upptagningsområden längre utan alla barn och familjer i Stockholms Län kan söka hos oss. Sedan 1 januari 2015 har man som patient även rätt att söka specialistvård över landstingsgränser.
     • Hur bokar jag tid?
      Ring mottagningen på telefontiden och prata med en av våra barnsjuksköterskor 08-557 64 500.
     • Hur av- och ombokar jag min tid till allmänna barnläkarmottagningen.?
      Kontakta oss så snart som möjligt om tiden inte passar tfn 08-557 64 500, knappval 1 avbokning. Ni kan även nå oss via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden E-tjänster 1177
   • Hur av- och ombokar jag min tid till neuropediatriska utredningen.
    Ring 08-557 64 500 knappval 4, tala in ett meddelande, uppge barnets namn, personnummer och ditt telefonnummer så ringer vi upp dig samma dag.
   • Vad händer om vi uteblir från ett bokat besök?
    Den 1/9 uppdateras avgifterna för uteblivna besök. Om ni uteblir eller avbokar mindre än 24-timmar innan besöket debiteras detta med 400 kronor (gäller samtliga yrkeskategorier) vi följer Stockholm regions riktlinjer. E-tjänster 1177
   • Hur får jag ett nytt recept?
    Om du vill att vi ska förnya recept på ett läkemedel som vi förskrivit tidigare till ditt barn kan du be om detta per telefon välj knappval 3 eller via e-tjänster genom 1177 Vårdgivarguiden E-tjänster 1177 .
   • Tar ni blodprover på barn?
    Om blodprovsanalyser är nödvändiga för en utredning kan våra erfarna barnsjuksköterskor/undersköterskor göra detta på mottagningen, oftast i samband med besöket. Att ta blodprover på barn görs endast om det finns goda skäl, och på barnens villkor.
   • Har ni akuta tider?
    Vi har akuta tider varje dag. Dessa prioriteras framförallt till små barn med infektioner och de barnen som redan går hos oss för till exempel astma.
   • Finns det parkeringsplats?
    I Globen Shopping parkerar du gratis i två timmar. Därefter tillkommer det en avgift för parkeringen. Det finns även parkering i fastighetens källarplan (denna parkering är avgiftsbelagd), i direkt anslutning till trapphuset.
   • Tolk?
    Om du behöver tolk måste du meddela oss det, i god tid, innan ditt besök.