Ris och ros

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vi blir bättre och kan leverera bättre och säkrare vård.


Självklart får du även kontakta oss med förbättringsförslag eller om du vill berätta om något bra vi har gjort.

Så här gör du om du inte är nöjd med vården:
Om du är missnöjd med vården du fått hos oss vill vi första hand att du kontaktar oss och bokar ett möte med den läkare/sjuksköterska/psykolog som du har träffat, så vi kan få möjlighet att rätta till och förklara.
Om du fortfarande inte är nöjd eller om du inte vill träffa samma person på mottagningen kan du kontakta vår verksamhetschef Annika Liljegren 08-557 68 045.


Som patient eller vårdnadshavare har du även möjlighet att vända dig till patientnämnden, som är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. 
Så här gör du en anmälan


Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre. Patientnämnden hanterar klagomål och synpunkter som rör i stort sett all offentligt finansierad
hälso- och sjukvård. Om det du har varit med om kunde eller har resulterat i en allvarlig vårdskada för dig gör vi alltid en anmälan till IVO enl. lex Maria på oss själva.
Du kan själv kontakta Inspektionen för vård och omsorg med klagomål på vården, men först ska du ha kontaktat vårdenheten där du fick vård eller patientnämnden. De ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål innan du kontaktar IVO. 

För mer information om dina rättigheter: Om du inte är nöjd med vården…