Vårt team

Barnspecialistläkare:

Marie Sallamba
Peter Gottfarb
Konstanze Schnell

Barnallergologer:

Petra Verbovszki
Sofia Tägtström

ST-allmänläkare/ST-barnläkare:

Roterande läkare

Barnsjuksköterskor:

Stina Bergqvist
Lina Cifuentes
Carina Bendes
Michaela Åkerblom
Åsa Hult

Undersköterska:

 

Linn
Maya

Verksamhetschef:

Verkställande direktör/barnläkare:

Lena Lulek

Hans De Keyzer

Leg psykologer:

Edna Dahlbäck
Peggy Fredlund (föräldraledig)
Ellen Delling Forslund
Klara Dahlbäck
Tove Falk

Verksamhetssamordnare:

Paula
Susanne Eriksson Pauna