Vårt team

Barnläkare:

Hans De Keyzer

Marie Sallamba

Peter Gottfarb

Barnläkare/barnallergologer:

Petra Verbovszki

Mirja Götze Vetander

Sofia Tägtström

ST-allmänläkare/ST-barnläkare:

Roterande läkare

Barnsjuksköterskor:

Stina Bergqvist

Lina Cifuentes

Carina Bendes

Michaela Åkerblom

Undersköterska:

Linn

Verksamhetschef:

Annika Liljegren

Leg psykologer:

Elisabeth Van De Leur

Sabina Landehag

Peggy Fredlund

Ellen Delling Forslund

Verksamhetssamordnare:

Paula

Susanne Eriksson Pauna