Vårt team

Barnspecialistläkare:

Marie Sallamba

Barnspecialistläkare/barnallergologer:

Petra Verbovszki
Mirja Götze Vetander
Sofia Tägtström

ST-allmänläkare/ST-barnläkare:

Roterande läkare

Barnsjuksköterskor:

Stina Bergqvist
Lina Cifuentes
Carina Bendes
Michaela Åkerblom
Åsa Hult

Undersköterska:

Linn
Maya

Verksamhetschef:

Verkställande direktör/barnläkare:

Annika Liljegren

Hans De Keyzer

Leg psykologer:

Edna Dahlbäck
Peggy Fredlund (föräldraledig)
Ellen Delling Forslund

Verksamhetssamordnare:

Paula
Susanne Eriksson Pauna