Länkar

  • 1177 vårdguiden är den nationella sjukvårdsupplysningen och sjukvårdsrådgivningen. Per telefon 1177 eller via deras hemsida kan du hitta råd om egenvård och vart du vänder dig när du behöver hjälp från sjukvården.
  • E-tjänster 1177 Vårdguiden (tidigare Mina vårdkontakter) är 1177 Vårdguidens e-tjänst där du via internet kan få kontakt med vården. Du behöver ansluta dig till tjänsten för att kunna använda den, och väljer då om du vill logga in med e-legitimation eller engångskoder via sms. Säkerheten på Mina Vårdkontakter är hög, och vi rekommenderar detta som ett bra sätt att komma i kontakt med oss.
  • Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp med att hitta en vårdgivare som har kortare väntetid. Läs mer om vårdgarantin i artikeln Vårdgaranti på 1177 Vårdguiden. Där hittar du även information på andra språk.
  • Patientnämnden Om du vill lämna synpunkter på vården kan du antingen konktakta oss direkt via e-tjänsterna på 1177.se, eller vända dig till Patientnämnden
  • Giftinformation barn Förgiftningstillbud bland barn inträffar oftast i 1 – 3-årsåldern, då barnet börjar undersöka sin omgivning. I ett obevakat ögonblick är olyckan lätt framme. De flesta av dessa tillbud är relativt ofarliga. Många gånger behöver man inte vidta några åtgärder alls. I andra fall räcker det till exempel med att ge dryck eller medicinskt kol hemma, men ibland behöver barnet övervakning eller behandling på sjukhus.
  • Barnets rätt i samhället BRIS
  • Vi kämpar för barnet rättigheter Rädda barnen

Blodprovstagning

Astma – Allergi

Medicininstruktioner

  • Medicininstruktioner, Instruktionsfilmerna som visas här vänder sig till dig som fått ett läkemedel förskrivet på recept.

Förstoppning

Daginkontinens och nattväta

Obesitas (övervikt, fetma)