Länkar

 • 1177 vårdguiden är den nationella sjukvårdsupplysningen och sjukvårdsrådgivningen. Per telefon 1177 eller via deras hemsida kan du hitta råd om egenvård och vart du vänder dig när du behöver hjälp från sjukvården.
 • 1177  Förstalinjen psykiatri
 • E-tjänster 1177 Vårdguiden (tidigare Mina vårdkontakter) är 1177 Vårdguidens e-tjänst där du via internet kan få kontakt med vården. Du behöver ansluta dig till tjänsten för att kunna använda den, och väljer då om du vill logga in med e-legitimation eller engångskoder via sms. Säkerheten på Mina Vårdkontakter är hög, och vi rekommenderar detta som ett bra sätt att komma i kontakt med oss.
 • Om du inte får vård inom vårdgarantins gränser kan du kontakta Vårdgarantikansliet. Där kan du få hjälp med att hitta en vårdgivare som har kortare väntetid. Läs mer om vårdgarantin i artikeln Vårdgaranti på 1177 Vårdguiden. Där hittar du även information på andra språk.
 • http://kvalitetsregister.se/
 • https://unicef.se/barnkonventionen
 • BRIS
 • Rädda barnen 
 • https://www.bjornwebben.se Information om blodprovstagning med mera.
 • Medicininstruktioner. Instruktionsfilmerna som visas här vänder sig till dig som fått ett läkemedel/hjälpmedel förskrivet på recept.
 • Optichamber Diamond, instruktionsfilm.
 • Easyhaler, instruktionsfilm.
 • EpiPen, instruktionsfilm.

Förstoppning

Daginkontinens och nattväta

Eksem