Intyg

Barn och ungdomar under 18 år betalar samma pris som vuxna. Avgifter för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård och frikort gäller inte.

Avgiftsfria intyg, exempel:

Försäkringskassan
Alla intyg som försäkringskassan behöver för sin handläggning är avgiftsfria. Några exempel på intyg är:
• Intyg för tillfällig föräldrapenning (VAB)
• Handikappsersättning och vårdbidrag

Avgiftsbelagda intyg, exempel:

Kommun eller stadsdelsnämnd
Avgiftsbelagda intyg till kommun eller stadsdelsnämnd. Exempel på intyg är:
• Förskola och skolgång: 375 kr, gäller alla intyg som rör barns förskole- och skolsituation

Behandlingshjälpmedel och läkemedel
• Intyg om innehav inför resa: 375 kr

Reseåterbud
• Reseåterbud: 375 kr

Läs mer om intyg i 1177 Vårdguiden Avgifter för intyg, vaccination, hälsoundersökning och provtagning i stockholms län