Temperatur under huset, i grunden

Här visas temperaturen under huset, i grunden